Regulamin 
Na tej stronie znajdą państwo ogólne informacje (nie będące składnikiem oferty handlowej w rozumieniu art 66KC) związane z zasadami korzystania z naszej sieci. Szczegółowy regulamin załączony jest do umowy w formie pisemnej
Każde z ograniczeń wynikające nie z litery prawa, ale będące nałożone przez samego Operatora w niniejszym regulaminie działa jedynie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo.
Zabrania się wykorzystywania Sieci i jej Zasobów do celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym oraz rozpowszechniania treści i informacji naruszających powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego, a także wszelkich informacji o treści wulgarnej i/lub obraźliwej,które mogą naruszać prawa osób trzecich. Zabrania się także rozpowszechniania prowokacyjnych treści, których publikacja może wywołać u osób trzecich uzasadnione okolicznościami wzburzenie pociągające za sobą reakcję odwetową, a w szczególności wrogie działania wymierzone w przestrzeń adresową Operatora..

Zabrania sie włamywać się na serwery, utrudniać prace systemów teleinformatycznych bez zgody ich właścicieli .

Przypominamy, ze Operator jest zobowiazany do wykonywania zadan na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz bezpieczenstwa i porzadku publicznego, a na mocy prawodastwa Unii Europejskiej powinien tworzyc logi polaczen mogacych stanowic naruszanie prawa, a w szczegolnosci ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, w tym publicznego rozpowszechnianiania utworow chronionych prawem autorskim za pomoca programow P2P na uzytek prokuratury i sadow na mocy ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 2004 roku oraz przepisów UE ze stycznia 2004 roku>
Zabrania sie jakiegokolwiek udostepniania dostepu do Sieci i zasobow Operatora osobom trzecim, w szczegolnosci swiadczenia jakichkolwiek uslug telekomunikacyjnych (teleinformatycznych) bez zgody Operatora. Za utrudnianie pracy systemu telekomunikacyjnego traktuje sie uruchomienie wlasnego serwera DHCP oraz floodowanie sieci, a takze zmiane adresu MAC na adres innego uzytkownika sieci, a w szczegolnosci na adres bramki.Takie szkodliwe dzialania beda scigane z cala surowoscia Prawa.


W czasie burzy Abonent zobowiązany jest odłączać okablowanie stanowiące element infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora od urządzeń końcowych Abonenta i bezwzględnie dopilnować, aby żaden człowiek lub urządzenie elektroniczne nie znajdowało się w jego bezpośrednim sąsiedztwie ze względu na potencjalne ryzyko porażenia/uszkodzenia w wyniku przeskoku z kabla prądu piorunowego. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo za jakiekolwiek straty poniesione przez Abonenta w czasie trwania przyłączenia do Infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora, w szczególności za jakiekolwiek zniszczenia, pożar itp. poczynione przez przepięcia elektryczne, które dostały się kablem Operatora do lokalu Abonenta. Operator nie ponosi także odpowiedzialności, jeżeli napięcie i/lub prąd zostały wprowadzone do kabla Operatora przez osoby trzecie niezwiązane z Operatorem.

Nie wolno obrażać ani krzyczeć na administratora.
Nalezy regularnie placic za siec do 10 dnia danego miesiaca

Uzywanie programow typu serwery DHCP , sniffery i spoofery oraz jakiekolwiek proby wspoldzielenia lacza z osobami trzecimi, a takze dokonywania samodzielnych przerobek instalacji w szczegolnosci podlaczania wlasnych urzadzen (hub, switch, punkt radiodostepu) bez konsultacji z Operatorem moga spowodowac natychmiastowe zerwanie umowy i wykluczenie z sieci, a w poważniejszych przypadkach mozliwosc wszczecia procesu cywilnego.

Wazne informacje dla osob korzystajacych z programow wymiany plikow p2p. Radzimy potraktowac ta sprawe powaznie, w przypadku wizyty uprawnionych organow w firmie nie bedzie zadnej taryfy ulgowej.

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nagranie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust.1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępczą, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Mikołaj Welon - The network administrator and the Hostmaster